Alquiler Plataforma Articulada 800AJ

  • Rotación horizontal del plumín 0 Degrees
  • Alcance horizontal 15.74 m / 52 ft
  • Altura de la plataforma 24.46 m / 80 ft
  • Peso de la máquina 15600 kg / 34392 lb