Alquiler Plataforma Articulada 450AJ

  • Alcance horizontal 7.47 m / 25 ft
  • Altura de la plataforma 13.72 m / 45 ft
  • Peso de la máquina 6250 kg / 13779 lb
  • Rotación vertical del plumín 145 Degrees